mércores, 25 de decembro de 2013

Eneida 2.17

uotum pro reditu simulant; ea fama uagatur.

unha ofrenda, di, polo seu regreso simulan, ese rumor esténdese. Espallouse unha impresión totalmente falsa, para que os troianos cresen que eles, os gregos, abandonado o desexo de combateren, regresarían á súa terra, e para que no regalo que coa excusa do regreso ían deixar, ningunha causa de inquedanza ficase. En troques por esta razón os gregos por propia iniciativa difundiran isto como se fose certo, para que a causa da construción do cabalo por moitas e diferentes cavilacións non se lles ocorrera aos que a vían. Así pois esta versión, porque non se puido manter en segrego por mor do seu tamaño a construción do cabalo, tomou verosimilitude e foi divulgada. En troques, o que puido descubrir as insidias, se se coñecese, foi levado a cabo ás agachadas. Finalmente, sobre o cabalo, dixo, esta nova esténdese; cando chega á outra parte das insidias, que conviña manter oculta, di ....


Ningún comentario:

Publicar un comentario