martes, 7 de xaneiro de 2014

Eneida 2.35-42

at Capys, et quorum melior sententia menti,
aut pelago Danaum insidias suspectaque dona
praecipitare iubent subiectisque urere flammis,
aut terebrare cauas uteri et temptare latebras.

Pero Capis e aqueles que teñen unha mellor opinión no seu pensamento, mandan ben lanzar ao mar os insidiosos e sospeitosos agasallos dos dánaos, e porlles lume por embaixo, ben furar e explorar as tebras focas do seu bandullo : Capis, di, e outros que tiñan un mellor parecer; pero non se cosiderou entón que tivesen un mellor parecer, senón despois da destrución de Troia. Os que opinaban en contra do parecer de Capis dicían que se debían facer outras cousas, por iso di ...

scinditur incertum studia in contraria uulgus.

Divídise incerto o pobo en desexos contrarios. Pois como todo estivese baixo sospeita, non se puido afirmar nada con certeza. Así pois, que dicía o partido que opinaba en contra do parecer de Timoetes? Que había que sospeitar dos agasallos dos inimigos, en consecuencia había que os lanzar ao mar ou desctruílos co lume ou furar para os explorar.

primus ibi ante omnis magna comitante caterua
Laocoon ardens summa decurrit ab arce, 

No entretanto, incertos os pareceres de todos, alí o primeiro ante todos acompañado dunha grande multitude Laoconte, encendido, baixou a correr do alto da fortaleza. Está claro que Laoconte non estaba entre aqueles que debatían, no último momento baixaba a correr dende o alto da fortaleza cunha grande multitude excitado especialmente por mor das opinións froito de pareceres incertos, e temendo que esta incerteza redundase en prexuízo da cidade, desexaba impedilo (1). Aquí sen embargo dixo "encendido" non "apurado", como outros queren. Pois cando dixo baixou a correr certamente quixo significar apurado, e correr é máis que se apresurar. Resta así pois que diga encendido con outro sentido, a saber no sentido de vixiante por natureza ou no sentido de moito afectado polo ben de todos. Certamente non se vería forzado a correr, de non ser excitado pola forza precisa do seu ánimo.

et procul ...

E dende lonxe : tan axitado e tan turbado mostra o poeta que estaba aquel, que aínda estando lonxe e antes de se mesturar cos que discutían, berraba en contra para que os sospeitosos agasallos dos inimigos non fosen introducidos na patria.

(1) quod incertum metuens ne in perniciem ciuitatis uerteretur praeuenire cupiebat.


Ningún comentario:

Publicar un comentario