sábado, 15 de marzo de 2014

Nennii Historia Britonum 7

Britannia insula a quodam Bruto, consule Romano, uocatur. Нaeс consurgit ab Africo boreali ad occidentem uersus, octingentorum in longitudine millium, ducentorum in latitudine spatium habet. In ea sunt uiginti octo ciuitates, et innumerabilia promontoria, cum innumeris castellis ex lapidibus et latere fabricatis; et in ea habitant quatuor gentes, Scotti, Picti, Saxones atque Britones.

A illa de Britania toma o seu nome dun tal Bruto, cónsul romano. Oriéntase dende *** cara ao occidente, ten unha lonxitude de oitocentas millas de longo e duascentas de largo. Nela hai vinteoito cidades e innumerables promontorios, cun sennúmero de fortes feitos de pedra e tixolo; tamén nela habitan catro pobos, os escotos, os pictos, os saxóns e os bretóns.  • Нaeс consurgit ab Africo boreali ad occidentem uersus Giles traduce "Taken from the south-west point it inclines a little towards the west", pero o texto latino de Giles presenta evidentes variacións fronte ao que estou a utilizar.

Ningún comentario:

Publicar un comentario