xoves, 3 de abril de 2014

Nennii Historia Britonum 12

Post interuallum multorum annorum, non minus octingentorum, Picti uenerunt et occupauerunt insulas, quae uocantur Orcades, et postea ex insulis uastauerunt regiones multas, et occupauerunt eas in sinistrali plaga Brittanniae, et manent ibi usque in hodiernum diem. Tertiam partem Brittanniae tenuerunt et tenent usque in hodiernum diem.

Despois dun intervalo de moitos anos, non menos de oitocentos, os pictos viñeron e ocuparon as illas que se chaman Órcadas, e despois dende as illas devastaron moitas rexións, e ocuparon aquelas no zona norte de Britania, e permanecen alí até o día de hoxe. Ocuparon unha terceira parte de Britania e ocúpana até o día de hoxe.


  • Notas:
    • Paréceme de interese recoller a seguinte nota de J. Stevenson acerca de sinistrali plaga : "Sinistrali plaga] In the writings of the middle ages, especially in Gildas, Nennius, and Giraldus Cambrensis, ' sinistralis' means the north, and ' dextralis' the south. Usher has collected several instances in his Primord. pp. 80, 1021."

Ningún comentario:

Publicar un comentario