luns, 14 de abril de 2014

Nennii Historia Britonum 23

[De aduentu Seueri imperatoris et de muro ab eo deducto]

Tertius fuit Seuerus, qui transfretauit ad Brittannos; ubi, ut receptas prouincias ab incursione barbarica faceret tutiores, murum et aggerem a mari usque ad mare per latitudinem Brittanniae, id est, per centum triginta duo millia passuum, deduxit; et uocatur Brittannico sermone Guaul. Propterea iussit fieri inter Brittones et Pictos et Scottos; quia Scotti ab occidente, et Picti ab aquilone unanimiter pugnabant contra Brittones, nam et ipsi pacem inter se habebant; et non multo post intra Brittanniam Severus moritur.

O terceiro foi Severo, que cruzou o mar até os britanos; unha vez aquí, para facer máis seguras as provincias recuperadas fronte unha incursión bárbara, fixo un muro e un terraplén de mar a mar ao largo de Britania, isto é, ao longo de centro trinta e dúas millas; e chámase na lingua británica "guaul". E por esta razón mandou que se fixese entre os britóns e os pictos e os escotos; porque os escotos dende o oeste e os pictos dende o norte en alianza loitaban contra os britóns, pois eles mesmos entre si estaban en paz; e non moito despois en Britania morre Severo.

Exemplos:
  • ut + subxuntivo, final : ut receptas prouincias ab incursione barbarica faceret tutiores, murum et aggerem [...] deduxit

Ningún comentario:

Publicar un comentario