martes, 15 de abril de 2014

Nennii Historia Britonum 26

[De Sexto Maximo, imperatore Brittanniae]

Sextus Maximus imperator regnauit in Brittannia; a tempore illius consules esse coeperunt, et Caesares nunquam appellati sunt postea. Et sanctus Martinus in tempore illius claruit in uirtutibus et signis, et cum eo locutus est.

O emperador Sexto Máximo reinou en Britania; dende este momento comezou a haber cónsules, e despois nunca se lles chamou césares. E o santo Martiño brillou no tempo deste emperador polas súas virtudes e polos seus feitos, e con el falou.

  • signis : Stevenson traduce por "milagres".

Ningún comentario:

Publicar un comentario