sábado, 19 de abril de 2014

Nennii Historia Britonum 39

[Guorthigirnus filiam suam uxorem ducit et filium suum Sancto Germano dare conatur] 

Iam super omnia mala adiiciens Guorthigirnus accepit filiam suam uxorem sibi, et peperit ei filium; et hoc cum compertum esset a Sancto Germano, eum corripere uenit cum omni clero Brittonum. 

  • Dobre acusativo (CD + C.Pvo.) : accepit filiam suam uxorem sibi
  • cum histórico : hoc cum compertum esset a Sancto Germano


Engadindo <un novo mal> sobre todos os males, Guortixirno tomou a súa filla como esposa, e enxendroulle un fillo; despois de que isto foi coñecido por Santo Xermano, veu acusalo con todo o clero dos britóns.

Et dum conuenta esset magna synodus clericorum ас laicorum in uno consilio, ipse rex praemonuit filiam suam ut exiret ad conuentum, et ut daret filium suum in sinum Germani, et ut diceret quod ipse erat pater filii; et mulier fecit sicut erat edocta.

  • dum + subx. = cum histórico : dum conuenta esset magna synodus clericorum ас laicorum in uno consilio
  • praemonere aliquem ut aliquod faciat (ut?) : ipse rex praemonuit filiam suam ut exiret ad conuentum 
  • quod conxunción completiva (que) : ut diceret quod ipse erat pater filii


E mentres se reunía o grande sínodo dos clérigos e dos leigos nun único consello, o mesmo rei advertiu a súa filla que saíse á reunión e que puxese a seu fillo no colo de Xermano, e que dixese que el era o pai do fillo; a muller fixo como se lle instruíra.

Germanus autem eum benigne accepit et dicere coepit, 'Pater tibi ero, nec te dimittam, nisi mihi nouacula cum forcipe pectineque detur, et ad patrem tuum carnalem tibi dare liceat.' Et oboediuit puer, et usque ad auum suum patremque carnalem Guorthigirnum perrexit, et puer illi dixit, 'Pater meus es, caput meum tonde et comam capitis mei.'

Pero Xermano aceptouno con cariño e comezou a dicir: "Serei teu pai, e non te hei deixar, a non ser que se me dea unha navalla con tenaces e peite y que lla poidas dar a teu pai carnal". E obedeceu o neno, até seu avó e pai carnal, Guortixirno, foi e díxolle o rapaz: "Es meu pai, rasura a miña cabeza e a cabeleira da miña cabeza".

Et ille siluit et tacuit, et puero respondere noluit, sed surrexit et iratus est ualde, ut a facie Sancti Germani fugeret, et maledictus est, et damnatus a Sancto Germano et omni Brittonum consilio.

  • ut final : ut a facie Sancti Germani fugeret


E el gardou silencio e non quixo responder ao rapaz, senón que se ergueu e alporizouse moite, para fuxir da presencia de Santo Xermano, e foi maldito e condenado por Santo Xermano e por todo o consello dos britóns.

Ningún comentario:

Publicar un comentario