sábado, 19 de abril de 2014

Nennii Historia Britonum 40

[De arce regi aedificanda]

Et postea rex ad se inuitauit magos suos, ut quid faceret ab eis interrogaret. At illi dixerunt, 'In extremos fines regni tui uade, et arcem munitam inuenies, ut te defendas; quia gens, quam suscepisti in regno tuo, inuidet tibi et te per dolum occidet, et uniuersas regiones, quas amasti, occupabit cum tua uniuersa gente post mortem tuam.' 

 • ut final
  • rex ad se inuitauit magos suos, ut quid faceret ab eis interrogaret
  • arcem munitam inuenies, ut te defendas
 • interrogativa indirecta: ut quid faceret ab eis interrogaret


Despois o rei chamou á súa presencia aos seus adiviños, para lles preguntar que debía facer. Eles dixeron: "Vai aos confíns do teu reino, atoparás unha fortaleza fortificada para que te defendas; porque a nación que acolliches no teu reino, tenche envexa e hate matar con traizón, todas as terras que amaches ocupará con toda a túa xente despois da túa morte".

Et postea ipse cum magis suis arcem adipisci uenit, et per multas regiones multasque prouincias circumdederunt, et illis non inuenientibus, ad regionem, quae uocatur Guined, nouissime peruenerunt; et illo lustrante in montibus Hereri, tandem in uno montium loco, in quo aptum erat arcem condere, adeptus est. 

 • ablativo absoluto
  • illis non inuenientibus
  • illo lustrante in montibus Hereri


Despois el mesmo cos seus adiviños decidiu buscar a fortaleza; por moitas rexións e provincias deron voltas e, sen a atoparen, finalmente chegaron a unha rexión que se chama Guined; e mentres o rei camiñaba polos montes Hereri, finalmente nun lugar dos montes, atopou un lugar no que era axeitado construír a fortaleza.

Et magi ad illum dixerunt, 'Arcem in isto loco fac, quia tutissima a barbaris gentibus in aeternum erit.' Et ipse artifices congregauit, id est, lapicidînas, et ligna et lapides congregauit, et cum esset congregata omnis materia, in una nocte ablata est materia, et tribus uicibus iussit congregari, et nusquam comparuit.

 • cum histórico : cum esset congregata omnis materia


Os adiviños dixéronlle: "Fai unha fortaleza neste lugar, porque será moito segura contra as nacións bárbaras por sempre". E reuniu artesáns, isto é, canteiros, e reuniu leña e pedras, e despois de ser reunida todo o material, nunha noite desapareceu o material, e por tres veces mandou que se reunira, e nunca apareceu.

Et magos arcessiuit et illos percunctatus est, quae esset haec causa malitiae, et quid hoc eueniret. At illi responderunt, 'Nisi infantem sine patre inuenies et occidetur ille, et arx a sanguine suo aspergatur, nunquam aedificabitur in aeternum.'

 • Interrogativa indirecta: illos percunctatus est, quae esset haec causa malitiae, et quid hoc eueniret


Fixo chamar aos adiviños e preguntoulles cal fora a causa da desgracia, e por que isto acontecera. Pero eles responderon: "A non ser que atopes un neno pequeno sen pai e o mates, e a fortaleza sexa regada co seu sangue, nunca se construirá para sempre".

Ningún comentario:

Publicar un comentario