sábado, 19 de abril de 2014

Nennii Historia Britonum 41

[De puero sine patre inuento et ad Guorthigirnum ducto]

Et ipse legatos ex consilio magorum per uniuersam Brittanniam misit, utrum infantem sine patre inuenirent. Et lustrando omnes prouincias regionesque plurimas, uenerunt ad Campum Elleti, qui est in regione, quae uocatur Gleguissing, et pilae ludum faciebant pueri. Et ecce! duo inter se litigabant, et dixit alter alteri, 'O homo sine patre, bonum non habebis.' At illi de puero ad pueros diligenter percunctabantur, et cunctantes matrem si patrem haberet, et illa negauit et dixit, 'Nescio quomodo in utero meo conceptus est, sed unum scio, quia uirum non cognoui unquam;' et iurauit illis patrem non habere. Et illi eum secum duxerunt usque ad Guorthigirnum regem et eum insinuauerunt regi.

  • utrum introducindo condicional: legatos [...] per uniuersam Brittanniam misit, utrum infantem sine patre inuenirent
  • xerundio : lustrando omnes prouincias regionesque plurimas
  • quia = conxunción completiva : unum scio, quia uirum non cognoui unquam


O propio rei segundo o consello dos adiviños mandou mensaxeiros por toda Britania, para ver se atopaban a un neno sen pai. E percorrendo todas as provincias e moitísimas rexións, chegaron a Campo de Eleto, que está nunha rexión que se cham Gleguissing, e os nenos xogaban á pelota. E velaiquí que dous entre si pelexaban, e díxolle un ao outro: "Oh home sen pai, non che vai ir ben". Pero eles moito preguntaban sobre o rapaz aos nenos; preguntando á nai se tiña pai, ela negouno e dixo: "Non sei de que maneira foi concebido no meu ventre, pero sei unha cousa, que nunca tiven relación cun home". E xuroulles que non tiña pai. E eles levárono consigo á presencia do rei Guortixirno e presentáronllo ao rei.

Ningún comentario:

Publicar un comentario