domingo, 29 de xuño de 2014

Nennii Historia Britonum 49

[De genealogia Guorthigirni]

Haec est genealogia illius, quae ad initium retro recurrit. Fernmail ipse est qui regit modo in regionibus duabus, Buelt et Guorthigirniaun, filius Teudubir. Teudubir ipse est rex Buelitiae regionis, filius Pascent, filii Gaidcant, filii Moriud, filii Eldat, filii Edoc, filii Paul, filii Mepurit, filii Briacat, filii Pascent, filii Guorthigirn, Guortheu, filii Guitataul, filii Guitolin, filii Gloui.

Esta é a súa xenealoxía, dende o momento presente cara atrás. O propio Fernmail é o que reina agora en dúas rexións, Buelt e Guorthigirniaun, o fillo de Teudubir. O propio Teudubir é o rei da rexión de Buelitia, fillo de Pascent, fillo de Gaidcant, fillo de Moriud, fillo de Eldat, fillo de Edoc, fillo de Paul, fillo de Mepurit, fillo de Briacat, fillo de Pascent, fillo de Guortixirno, de Guorteu, fillo de Guitataul, fillo de Guitolin, fillo de Gloui. 

  • Non concordo con Giles na tradución de <<Haec est genealogia illius, quae ad initium retro recurrit>>, que el traduce como This is the genealogy of Vortigern, which goes back to Fernmail, who reigned in the kingdom of Guor thegirnaim, and was the son of Teudor. Non texto latino que utilizo non se di iso, ademais parece ir contra o sentido lóxico, pois Fernmail descende de Guortixirno, e non ao contrario.


Bonus, Paul, Mauron, Guotolin, quattuor fratres fuerunt, filii Gloui, qui aedificauit urbem magnam super ripam fluminis Sabrinae, quae uocatur Brittannico sermone Cair Gloui, Saxonice autem Gloecester. Satis dictum est de Guorthigirno et de genere suo.

Bono, Paul, Mauron e Guotolin, foron catro irmáns, fillos de Gloui, que levantou unha grande cidade na beira do río Sabrina, a cal é chamada na lingua dos bretóns Cair Gloui, en troques na lingua dos saxóns Gloecester. E xa dabondo se falou de Guortixirno e máis da súa linaxe.

Ningún comentario:

Publicar un comentario