xoves, 15 de maio de 2014

Nennii Historia Britonum 43

[De pugna Guorthemir contra Hengistum et Horsum, duces saxonum]

Interea Guorthemir, filius Guorthigirn, cum Hengisto et Horso, et cum gente illorum, petulanter pugnabat, et eos usque ad supradictam insulam, quae uocatur Tanet, expulit, et eos ibi tribus uicibus conclusit, obsedit, percussit, comminuit, terruit. Et ipsi legatos ultra mare usque in Germaniam transmittebant, uocando ciulas cum ingenti numero bellatorum uirorum. Et postea pugnabant contra reges nostrae gentis : aliquando uincebant et dilatabant terminos suos; aliquando uincebantur et expellebantur.

Mentres tanto Guorthemir, o fillo de Guorthixirno, con Henxisto e Horso e máis coa súa nación, loitaba con brío, e a eles até a devandita illa, que se chama Tanet, expulsou, e a eles alí por tres veces encerrou, asediu, atacou, decimou, aterrou. E eles mesmos mandaban enviados a outra beira do mar, á Xermania, reclamando naves de guerra cun grande número de guerreiros: de cando en vez vencían e ampliaban as súas fronteiras; de cando en vez eran vencidos e rexeitados.

Ningún comentario:

Publicar un comentario